Regulamin świadczenia usług za pomocą strony internetowej www.poczti.pl

§ 1

Właścicielem strony internetowej www.poczti.pl jest firma

Visionary Devices
66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Zaułek Klonowy 2
NIP: 5992912579,

wpisana do rejestru CEIDG, zwana w dalszej części regulaminu Visionary Devices.

§ 2

www.poczti.pl jest stroną internetową, za pomocą której użytkownicy mogą dokonywać zakupów przedstawionych na stronie produktów.

§ 3

1. Do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.poczti.pl wymagane jest użycie aktualnych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer

§ 4

1. Aby złożyć zamówienie, należy:

wejść do obecnego na stronie internetowej sklepu
wybrać produkt i zamawianą liczbę jego egzemplarzy
kliknąć przycisk Dodaj do koszyka
kliknąć przycisk Zobacz koszyk
dokonać wyboru sposobu wysyłki
kliknąć przycisk Przejdź do kasy
wypełnić formularz zamówienia
dokonać wyboru rodzaju płatności (jeśli jest to konieczne)
zaakceptować Regulamin
kliknąć przycisk Złóż zamówienie

2. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie.

§ 5

1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (np. wg wzoru z zał. nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta) w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki.

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1. niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a Visionary Devices zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Visionary Devices, która pokrywa związane z tym koszty.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Visionary Devices zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Visionary Devices informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Visionary Devices.